خبر شماره 2 سال 1390

هوالباقی

با کمال تاسف درگذشت مرحوم مغفور شادروان نوروز سنگانی از اعضای

بسیج پایگاه امام محمد باقر ( ع ) و خادمین مسجد امام محمد باقر ( ع )

را به خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می نماییم و از خداوند منان برای آن

مرحوم غفران الهی و برای بازماندگانصبر و شکیبایی مسئلت می نماییم .

/ 0 نظر / 9 بازدید