خبر شماره 3 سال 1390

هوالباقی

برادر گرامی جناب آقای  فرهاد دوست علی

با نهایت تاثر و تاسف فوت و در گذشت پدر عزیزتان

شادروان مرحوم مغفور محمد دوست علی را

به شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض نموده

و از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم طلب

مغفرت و علو درجات را خواستـاریــم و

متقابـلا برای بازمـاندگان صبـر و شکیبـایی

مسئلـت می نماییم.

ما را در غم خود شریک بدانید

انجمن قاریان قرآن باقرالعلوم (ع ) شهرستان کاشمر

/ 0 نظر / 7 بازدید